Dreigt KV Mechelen licentie kwijt te raken als ze zaak voor burgerlijke rechtbank trekken? Discussie die al jaren bestaat


Foto: © photonews 25 april 2019 12:42

KV Mechelen overweegt de zaak voor de burgerlijke rechtbank te trekken indien ze door de Geschillencommissie Hoger Beroep en/of het BAS veroordeeld worden. Maar door de bondsreglementen dreigen ze dan wel hun proflicentie kwijt te spelen.

Artikel 6 van het bondsreglement: ''De KBVB beschikt over de meest uitgebreide rechtsmacht, niet alleen over de spelers, maar ook over de houders van een aansluitingskaart, als over de clubs en hun al dan niet bezoldigd personeel ... "

Artikel 131: "Alle leden van en aangesloten bij de KBVB verplichten zich ertoe op straffe van sancties, hun geschillen van sportieve oorsprong aan de bevoegde bondscomites voor te leggen en de door de
comites getroffen beslissingen uit te voeren.'' 

De bond onderscheidt 3 aspecten. In de eerste plaats nemen alle aangeslotenen bij de KBVB de verplichting op zich aile geschillen van sportieve aard voor te leggen aan de bevoegde bondsinstanties. In de tweede plaats gaan de leden de verbintenis aan de beslissingen van die interne rechtscolleges uit te voeren, wat betekent dat zij de kwestie niet nogmaals in betwisting mogen brengen bij andere rechtsorganen. Ten slotte aanvaarden de aangeslotenen dat er sancties genomen worden wanneer zij art. 131 overtreden, wat concreet betekent, de schrapping op de bondslijsten.

Conflict met grondwet?

Als KV Mechelen zich tot de burgerlijke rechtbank of de Arbeidsrechtbank wendt, zou de KBVB dus deze artikels kunnen aangrijpen om hen naar 1ste Amateur te verbannen. Bij veel betrokkenen - ook al in het verleden - leeft echter het gevoel dat dit in strijd is met de grondwet, die zegt dat... "eenieder recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij de wet is ingesteld ... "

Beker van België \\ KV Mechelen
 
 
 
Reacties.