Virton vangt bot bij het BMA: degradatie wordt bevestigd

29 juni 2020 13:31

Ook Virton had een klacht lopen bij de Belgische Mededingingsautoriteit. Ze vonden het niet verkrijgen van hun licentie onterecht. Ze verzochten het BMA om voorlopige maatregelen op te leggen aan de KBVB, maar die legden dat naast zich neer.

Het BMA vindt dat de gronden die het BAS had om de licentie voor het profvoetbal niet toe te kennen aan Virton niet in strijd zijn met het mededingingsrecht. Het College stelde vast dat Virton, ondanks herhaaldelijke uitnodigingen, geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden die werden geboden en die de Licentiecommissie of het BAS hadden toegelaten om de licentie toe te kennen, bijvoorbeeld door een bankgarantie of een ander instrument voor te leggen dat de continuïteit van de club tijdens het seizoen 2020-2021 kon waarborgen. 

Excelsior Virton dat globaal gezien een heel sterk seizoen speelde in 1B kreeg zowel voor de Licentiecommissie als het BAS geen proflicentie toegekend en degradeert zo automatisch naar de amateurreeksen.

1e klasse B \\ Virton
 
 
 
Reacties.