Weldra opnieuw aanleiding tot wraking? 'Onderzoeker had etentje met clubadvocaat Waasland-Beveren'

15 mei 2019 06:56

Jan De Man, de advocaat van Waasland-Beverenbestuurder Olivier Swolfs, zou de partijdigheid van Ebe Verhaegen in twijfel kunnen/willen trekken. Verhaegen is de onderzoeksrechter in de matchfixingzaak.

Die onpartijdigheid zou volgens Het Laatste Nieuws in twijfel kunnen worden getrokken omdat Verhaegen tweemaal heeft afgesproken met Tom Rombouts, de clubadvocaat van Waasland-Beveren. Die gesprekken zouden hebben plaatsgevonden nadat Rombouts werd ondervraagd en op initiatief van de clubadvocaat.

De Man heeft zijn collega-advocaten al op de hoogte gebracht. Er staat veel op het spel, want mogelijk kan dit leiden tot een procedureslag en zelfs een wraking van Verhaegen als onderzoeksrechter.

Tijdens de ontmoetingen zouden Rombouts en Verhaegen het hebben gehad over bestuurders Huyck en Swolfs, die op vrijwillige basis meer informatie wilden prijsgeven over hun rol in het schandaal. Tijdens de etentjes zou een datum en locatie voor die gesprekken zijn afgesproken.

Als dit als door de advocaten wordt aangehaald als ongeoorloofd gedrag hoeft dit niet het einde van het onderzoek te betekenen. Als de Geschillencommissie van oordeel is dat er niets verkeerd gebeurd is dat het in het belang van het onderzoek was, dan is dat niet het geval.

 
 
 
Reacties.